Προσθήκη και Ανακαίνιση σε κατοικία στην Κηφισιά
Προσθήκη και Ανακαίνιση σε κατοικία στη Φιλοθέη
Προσθήκη σε κατοικία στην Κηφισιά
Προσθήκη και Ανακαίνιση σε κατοικία στη Φιλοθέη
Ανακαίνιση κατοικίας στις Σπέτσες
Προσθήκη και Ανακαίνιση σε Κατοικία στην Εκάλη