Κατοικία στο Π. Ψυχικό
Συγκρότημα κατοικιών στο Π. Ψυχικό
Κατοικία στο Π. Ψυχικό
Διπλοκατοικία στη Φιλοθέη
Κατοικία στο Π. Ψυχικό
Συγκρότημα διαμερισμάτων στην Κηφισιά
Κατοικία στη Φιλοθέη
Εξοχική κατοικία στην Κέρκυρα
Εξοχικές κατοικίες στην Κυπαρισσία
Κατοικία στη Φιλοθέη