Επαγγελματικός χώρος στο Μαρούσι
Επαγγελματικός χώρος στο Μαρούσι
Κτήριο Γραφείων ΤΙΤΑΝ
Επαγγελματικός χώρος στο Παλαιό Φάληρο
Κτήριο Αποθηκών στα Οινόφυτα