ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ


Εκάλη, Αθήνα
+30 210 6828077-8

Κατοικία στην Εκάλη

Πρόκειται για μια κατοικία η οποία βρίσκεται στα βόρεια προάστεια της Αττικής, συγκεκριμένα στην Εκάλη. Η αρχιτεκτονική της κατοικίας αυτής χαρακτηρίζεται από την συμμετρία και τους καθαρούς άξονες, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την ελαφρά κλασσική μορφολογία του κτηρίου.  Η κάτοψη αυτής της κατοικίας σχηματίζει έναν σταυρό με δύο άξονες οι οποίοι τέμνονται και δημιουργούν κάθετες οπτικές φυγές κατά μήκος και πλάτος της κατοικίας.  Μορφολογικά η κατοικία σχηματίζεται από ένα μονολιθικό όγκο, ο οποίος διασπάται στο πίσω μέρος αυτής από την κλίση του οικοπέδου και συνεπώς από μπαλκόνια και ημιυπαίθριους χώρους που προκύπτουν. Η πέτρινη βάση του κτηρίου συμβάλλει στο κλασσικό λεξιλόγιο της αρχιτεκτονικής της κατασκευής ενώ παράλληλα διασπά την στιβαρότητα της κατοικίας.