ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ


Κολωνάκι, Αθήνα
+30 210 6828077-8

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο Κολωνάκι, Αθήνα

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας μορφολογίας Bauhaus στο Κολωνάκι, στην Αθήνα. Κυρίαρχος στόχος της μελέτης ήταν να δημιουργηθεί ένα διαμέρισμα με σύγχρονους λιτούς χώρους. Οι χώροι διημέρευσης της κατοικίας ενοποιήθηκαν, καθαιρώντας τους ενδιάμεσους διαχωριστικούς τοίχους ανάμεσα σε καθιστικό, τραπεζαρία και χολ εισόδου. Η αφαιρετική αίσθηση που κυριαρχεί οφείλεται κυρίως στην πλήρη ένταξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα δομικά στοιχεία, στα ενσωματωμένα έπιπλα και τη νέα ψευδοροφή. Ο στοχευμένα λιτός σχεδιασμός της κουζίνας και οι στρατηγικά τοποθετημένες εσοχές αυτοφωτισμού εντείνουν ακόμη περισσότερο την αφαιρετική κυρίαρχη αίσθηση.