ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ


Φιλοθέη, Αθήνα
+30 210 6828077-8

Ανακαίνιση και προσθήκη σε υπάρχουσα ισόγεια μονοκατοικία

Η μελέτη αφορά την πλήρη ανακαίνιση της παλιάς πέτρινης μονοκατοικίας καθώς και την προσθήκη υπογείου και ορόφου έτσι ώστε η κατοικία να προσομοιάζει τα παραδοσιακά σπίτια της Φιλοθέης με στέγη.